Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2022 rok

Treść

Zarządzenie Nr 225/2022 w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskiej Górki do przyjmowania i rozpatrywania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Zarządzenie Nr 225/2022 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskiej Górki do przyjmowania i rozpatrywania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywie

Zarządzenie Nr 214/2022 w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód i strat powstałych w budynkach mieszkalnych oraz mieniu komunalnym na terenie Gminy Miejska Górka powstałych w wyniku zjawisk naturalnych noszących znamiona klęski żywiołowej

Zarządzenie Nr 214/2022 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód i strat powstałych w budynkach mieszkalnych oraz mieniu komunalnym na terenie Gminy Miejska Górka powstałych w wyniku zjawisk na