Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2022 rok

Treść

Zarządzenie Nr 220/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości

Na podstawie art.25 ust.1 i 2 i w związku z art. 67 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.), Burmistrz Miejskiej Górki zarządza, co następuje:

§ 1. Ustalić cenę nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid. gruntu nr 1781/1 o powierzchni 0,0026ha (dr) obręb Miejska Górka, stanowiącej własność Gminy Miejska Górka, zapisanej w księdze wieczystej nr KW – PO1R/00029491/2, przeznaczonej do sprzedaży na własność w trybie  bezprzetargowym - na kwotę: 1.984,00zł + 23%Vat.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 220/2022 163.75 KB