Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2024 rok

Treść

Zarządzenie Nr 386/2024 w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Miejska Górka przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych dotyczących wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Zarządzenie Nr 386/2024 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Miejska Górka przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych dotyczącyc

Zarządzenie Nr 378/2024 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki oraz operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Nr 378/2024 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki oraz operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojew&oa

Zarządzenie Nr 375/2024 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadań Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2024

Zarządzenie Nr 375/2024 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadań Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publiczneg