Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2023 rok

Treść

Zarządzenie Nr 359/2023 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w celu przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce oraz ustalenia regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 359/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 27 października 2023 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w celu przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce oraz ust

Zarządzenie Nr 355/2023 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki oraz operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz

Zarządzenie Nr 355/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 27 września 2023 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki oraz operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzecz

Zarządzenie Nr 348/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi „Programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”

Zarządzenie Nr 348/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 12 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi „Programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzący

Zarządzenie Nr 346/2023 w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnych położonych w Miejskiej Górce, Dłoni, Kołaczkowicach, Konarach, Roszkówku, Sobiałkowie i Oczkowicach

Zarządzenie Nr 346/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 1 września 2023 r. w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnych położonych w Miejskiej Górce, Dłoni, Kołaczkowicach, Konarach, Roszkówku, So