Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2022 rok

Treść

Zarządzenie Nr 210/2022 w sprawie ustalenia wysokości diety dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miejska Górka, Komendanta Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej

Zarządzenie Nr 210/2022 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miejska Górka, Komendanta Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Prezesa Zarządu Oddzia

Zarządzenie Nr 209/2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami i ochrony powietrza w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce

Uchwała Nr 209/2022 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami i ochrony powietrza w Urzędzie Miejskim w&n

Zarządzenie Nr 208/2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds.obsługi sekretariatu w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce

Zarządzenie Nr 208/2022 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds.obsługi sekretariatu w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce Na po

Zarządzenie Nr 205/2022 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadań Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2022

Zarządzenie Nr 205/2022 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadań Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publiczneg

Zarządzenie Nr 204/2022 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadań Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2022

Zarządzenie Nr 204/2022 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadań Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publiczneg

Zarządzenie Nr 203/2022 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadań Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2022

Zarządzenie Nr 203/2022 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadań Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publiczneg