Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2022 rok

Treść

Zarządzenie Nr 233/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 4 maja 2022 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości

Na podstawie art.25 ust.1 i 2 i w związku z art. 67 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Burmistrz Miejskiej Górki zarządza, co następuje:

§ 1. Ustalić cenę nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid. gruntu nr 394/4 o powierzchni 0,1432ha (dr) obręb Miejska Górka, stanowiącej własność Gminy Miejska Górka , zapisanej w księdze wieczystej nr KW – PO1R/00027023/7, przeznaczonej do sprzedaży na własność w trybie bezprzetargowym na poprawienie zagospodarowania nieruchomości - na kwotę: 87.000,00zł + 23%Vat.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

 

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 233/2022 162.6 KB