Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2022 rok

Treść

Zarządzenie Nr 217/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 21 lutego 2022 r.

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej omiatania dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejska Górka

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)  – Burmistrz Miejskiej Górki zarządza, co następuje:

§ 1. Zezwalam na odpłatne obciążenie służebnością gruntową omiatania polegającą na zajmowaniu przestrzeni powietrznej nieruchomości przez obracające się śmigła wirnika elektrowni wiatrowej dla następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejska Górka:

1) działka nr 532 obręb Konary;

2) działka nr 540 obręb Konary;

3) działka nr 541 obręb Konary;

4) działka nr 506 obręb Konary;

5) działka nr 507 obręb Konary;

6) działka nr 249 obręb Konary;

7) działka nr 320 obręb Konary;  na rzecz Finadvice Polska 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Leona Petrażyckiego 60, 52-434 Wrocław.

§ 2. Ustalam wartość prawa służebności gruntowej omiatania dla nieruchomości:

1) działka nr 532 obręb Konary o powierzchni 150 m2 w wysokości 735,00 zł + 23 % podatku VAT;

2) działka nr 540 obręb Konary o powierzchni 266 m2 w wysokości 1304,00 zł + 23 % podatku VAT;

3) działka nr 541 obręb Konary o powierzchni 1923 m2 w wysokości 9570,00 zł + 23 % podatku VAT;

4) działka nr 506 obręb Konary o powierzchni 371 m2 w wysokości 1819,00 zł + 23 % podatku VAT;

5) działka nr 507 obręb Konary o powierzchni 2455 m2 w wysokości 12217,00 zł + 23 % podatku VAT;

6) działka nr 249 obręb Konary o powierzchni 867 m2 w wysokości 4250,00 zł + 23 % podatku VAT;

7) działka nr 320 obręb Konary o powierzchni 374 m2 w wysokości 1833,00 zł + 23 % podatku VAT;

§ 3. Wartość określoną w § 2 ustalono na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Panią Grażynę Bąk-Horała.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 217/2022 176.46 KB