Przejdź do stopki

Ogłoszenia Burmistrza

Treść

Ogłoszenie Nr 22/2023 w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz aktualizacji statystycznej liczby uczniów w publicznych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Ogłoszenie Nr 22/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 31 października 2023 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz aktualizacji statystycznej liczby uczniów w publicznych oddziałach przedszk

Ogłoszenie Nr 21/2023 w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz aktualizacji statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, obowiązującej od 1 listopada 2023 roku

Ogłoszenie Nr 21/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 31 października 2023 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz aktualizacji statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejska G

Ogłoszenie Nr 20/2023 Burmistrza Miejskiej Górki w sprawie ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, obowiązującej od 1 maja 2023 roku

Ogłoszenie Nr 20/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, obowiązującej od 1 maja 2023

Ogłoszenie Nr 17/2023 podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz statystycznej liczby uczniów w publicznych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka 01.01.2023

Ogłoszenie Nr 17/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 17 stycznia 2023 r. Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz statystycznej liczby uczniów w publicznych oddziałach przedszkolnych przy szkołach pods

Ogłoszenie Nr 16/2023 podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, obowiązującej od 1 stycznia 2023 roku

Ogłoszenie Nr 16/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 17 stycznia 2023 r. Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, obowiązującej od

Ogłoszenie Nr 15/2023 w sprawie naborów kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej oceniających oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Gminę Miejska Górka na rok 2023

Ogłoszenie Nr 15/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie naborów kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej oceniających oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert

Ogłoszenie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz aktualizacji statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, obowiązującej od 1 lipca 2022 roku.

Ogłoszenie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz aktualizacji statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, obowiązującej od 1 lipca 2022 roku.   Burmistrz Miejskiej Górki, na

Ogłoszenie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz aktualizacji statystycznej liczby uczniów w publicznych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska

Ogłoszenie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz aktualizacji statystycznej liczby uczniów w publicznych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, obowiązują

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA MIEJSKA GÓRKA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Informujemy, że w terminie od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 15 czerwca 2022 r. w Gminie Miejska Górka prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla dzieci, które