Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2022 rok

Treść

Zarządzenie Nr 215/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 21 lutego 2022 r.

w sprawie ustalenia ceny dzierżawy nieruchomości

Na podstawie art.25 ust.1 i 2 i w związku z art. 67 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm), Burmistrz Miejskiej Górki zarządza, co następuje:

§ 1. Ustalić cenę wywoławczą dzierżawy nieruchomości rolnej oznaczonej jako działka o nr ewid. gruntu nr 326, 330, 331 o powierzchni 1,0744ha, (RVI, PsV) obręb Miejska Górka, stanowiącej własność Gminy Miejska Górka, zapisanej w księdze wieczystej nr KW – PO1R/00029491/2 - na kwotę: 5 000,00zł/rok

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 215/2022 162.63 KB