Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2023 rok

Treść

Zarządzenie Nr 359/2023 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w celu przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce oraz ustalenia regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 359/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 27 października 2023 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w celu przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce oraz ust

Zarządzenie Nr 355/2023 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki oraz operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz

Zarządzenie Nr 355/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 27 września 2023 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki oraz operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzecz