Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2023 rok

Treść

Zarządzenie Nr 361/2023
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 6 listopada 2023 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości

Na podstawie art.25 ust.1 i 2 i w związku z art. 67 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustalić cenę nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid. gruntu nr 44/9 (ŁV) i 45/11 (Dr) o łącznej powierzchni 0,0042 ha - stanowiącej własność Gminy Miejska Górka, zapisanej w księdze wieczystej nr KW – PO1R/00029491/2, przeznaczonej do sprzedaży na własność w trybie zamiany gruntów - na kwotę: 4.560,00zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 361/2023 170.89 KB
Zarządzenie Nr 361/2023 9.51 KB