Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2023 rok

Treść

Zarządzenie Nr 369/2023
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej

Na podstawie art.15 ust.1, art. 37 ust.2 pkt 4 i w związku z art.67 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyrażam zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości:

1. działka gruntu nr 267 (RIIIb) obręb Miejska Górka o pow. 0,2604ha i  działka gruntu nr 282 (RIIIb) obręb Miejska Górka o pow. 0,3900ha, stanowiąca własność Gminy Miejska Górka (KW – PO1R/00044375/4 ), na

2. działka gruntu nr 131 (RIVa) obręb Miejska Górka o pow. 0,4000ha, stanowiąca własność Andrzeja Szotkiewicz (KW nr PO1R/00029264/2)

§ 2. Przedmiotowa zamiana niezbędna jest w celu wykonania nowego ujęcia wód podziemnych wraz z infrastrukturą techniczną na potrzeby Gminy Miejska Górka.

§ 3. Przedmiotowa zamiana gruntów zostanie dokonana za dopłatą różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 369/2023 173.43 KB
Zarządzenie Nr 369/2023 9.75 KB