Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2023 rok

Treść

Zarządzenie Nr 364/2023
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie :projektu uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2024

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zmianami) Zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2024 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi w brzmieniu, zgodnym z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1.1 - Dochody 143.3 KB
Załącznik Nr 1.2 - Wydatki 195.52 KB
Załącznik Nr 1.4 - Dotacje 99.6 KB
Załącznik Nr 1.5 - Przychody 46.33 KB
Zarządzenie Nr 364/2023 2130.19 KB
Zarządzenie Nr 364/2023 21.74 KB