Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2023 rok

Treść

Zarządzenie Nr 351/2023
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 12 września 2023 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości

Na podstawie art.25 ust.1 i 2 i w związku z art. 67 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustalić cenę nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid. gruntu nr 267 (RIIIb) o powierzchni 0,2604 ha - stanowiącej własność Gminy Miejska Górka, zapisanej w księdze wieczystej
nr KW – PO1R/00044375/4, przeznaczonej do sprzedaży na własność w trybie zamiany gruntów - na kwotę: 21 300,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 351/2023 169.48 KB
Zarządzenie Nr 351/2023 9.51 KB