Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2023 rok

Treść

Zarządzenie Nr 292/2023 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez uczelnie, placówki doskonalenia nauczycieli, inne podmioty, których zadania

Zarządzenie Nr 292/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez uczelnie, placówki doskonalenia nauczyciel

Zarządzenie Nr 291/2023 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadań Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2023

Zarządzenie Nr 291/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadań Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publiczneg

Zarządzenie Nr 290/2023 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadań Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2023

Zarządzenie Nr 290/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadań Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publiczneg