Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2023 rok

Treść

Zarządzenie Nr 348/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi „Programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”

Zarządzenie Nr 348/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 12 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi „Programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzący

Zarządzenie Nr 346/2023 w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnych położonych w Miejskiej Górce, Dłoni, Kołaczkowicach, Konarach, Roszkówku, Sobiałkowie i Oczkowicach

Zarządzenie Nr 346/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 1 września 2023 r. w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnych położonych w Miejskiej Górce, Dłoni, Kołaczkowicach, Konarach, Roszkówku, So

Zarządzenie Nr 344/2023 w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2023 r.

Zarządzenie Nr 344/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 1 września 2023 r. w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiał&oacu

Zarządzenie Nr 339/2023 w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Miejska Górka przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych dotyczących wyborów do

Zarządzenie Nr 339/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Miejska Górka przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych dotyczącyc

Zarządzenie Nr 338/2023 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Pani Lidii Domanieckiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 338/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Pani Lidii Domanieckiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie

Zarządzenie Nr 337/2023 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Pani Beaty Krawczyk ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 337/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Pani Beaty Krawczyk ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie art

Zarządzenie Nr 336/2023 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Pana Waldemara Krzysztofa Dróżniewicza ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 336/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Pana Waldemara Krzysztofa Dróżniewicza ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mian

Zarządzenie Nr 335/2023 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Pani Patrycji Kingi Maury ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 335/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Pani Patrycji Kingi Maury ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Na podstaw

Zarządzenie Nr 334/2023 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Pani Anny Marii Furmankiewicz ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 334/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Pani Anny Marii Furmankiewicz ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Na pod

Zarządzenie Nr 333/2023 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Pani Lidii Domanieckiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 333/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 7 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Pani Lidii Domanieckiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie

Zarządzenie Nr 332/2023 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Pani Beaty Krawczyk ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 332/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 7 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Pani Beaty Krawczyk ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie art.

Zarządzenie Nr 331/2023 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Pana Waldemara Krzysztofa Dróżniewicza ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 331/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 7 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Pana Waldemara Krzysztofa Dróżniewicza ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela miano

Zarządzenie Nr 330/2023 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Pani Patrycji Kingi Maury ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 330/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 7 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Pani Patrycji Kingi Maury ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawi