Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2023 rok

Treść

Zarządzenie Nr 363/2023
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2024-2035

        Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) Zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2024-2035 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

 

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 363/2023 4338.04 KB
Zarządzenie Nr 363/2023 13.39 KB