Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2023 rok

Treść

Zarządzenie Nr 368/2023
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej

Na podstawie art.15 ust.1, art. 37 ust.2 pkt 4 i w związku z art.67 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz.344), zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyrażam zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości:

1. działka gruntu nr 44/9 (ŁV) i 45/11 (Dr) obręb Miejska Górka o pow. 0,0042ha, stanowiąca własność Gminy Miejska Górka (KW – PO1R/00029491/2 ), na

2. działka gruntu nr 59/13 (RV)obręb Miejska Górka o pow. 0,0042ha, stanowiąca własność Grzegorza Zielińskiego (KW nr PO1R/00028441/0)

§ 2. Przedmiotowa zamiana niezbędna jest w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 59/1, 59/2, na której zlokalizowana jest przepompownia ścieków. położonej w Miejskiej Górce zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1R/00029491/2 na rzecz Gminy Miejska Górka.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 368/2023 9.72 KB
Zarządzenie Nr 368/2023 173.91 KB