Przejdź do stopki

Uchwały 2021 r.

Treść

Uchwała Nr XXVI/166/21 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejska Górka z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2020 rok

Uchwała Nr XXVI/166/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejska Górka z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicz