Przejdź do stopki

Uchwały 2023 r.

Treść

Uchwała Nr LVIII/329/23 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2023 roku

Uchwała Nr LVIII/329/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dn

Uchwała Nr LVII/326/23 w sprawie przystąpienia do uchylenia Uchwały Nr XLII/212/14 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Piaski na

Uchwała Nr LVII/326/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie przystąpienia do uchylenia Uchwały Nr XLII/212/14 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow

Uchwała Nr LVII/325/23 w sprawie przystąpienia do uchylenia Uchwały Nr XLII/211/14 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Konary

Uchwała Nr LVII/325/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie przystąpienia do uchylenia Uchwały Nr XLII/211/14 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow

Uchwała Nr LVII/323/23 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza Miejskiej Górki zobowiązania finansowego powyżej kwoty określonej w budżecie gminy związanego z realizacją zadania pn. „Dowozy szkolne

Uchwała Nr LVII/323/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 25 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza Miejskiej Górki zobowiązania finansowego powyżej kwoty określonej w budżecie gminy związanego z&nb

Uchwała Nr LV/317/23 w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami

Uchwała Nr LV/317/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z u

Uchwała Nr LV/316/23 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, określenia wysokości opłat za korzyst

Uchwała Nr LV/316/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miej

Uchwała Nr LV/314/23 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce, poprzez zmianę obwodu szkoły

Uchwała Nr LV/314/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Gó