Przejdź do stopki

Uchwały 2023 r.

Treść

Uchwała Nr LIII/303/23 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Uchwała Nr LIII/303/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniska dla osó

Uchwała Nr LIII/302/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz określania zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posi

Uchwała Nr LIII/302/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz określania zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej d

Uchwała Nr LII/295/23 w sprawie określenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celach ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 us

Uchwała Nr LII/295/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie określenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celach ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców

Uchwała Nr LII/294/23 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce, poprzez zmianę obwodu szkoły

Uchwała Nr LII/294/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej