Przejdź do stopki

Uchwały 2024 r.

Treść

Uchwała Nr LXVI/376/24 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejska Górka z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2023 rok

Uchwała Nr LXVI/376/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejska Górka z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Public

Uchwała Nr LXVI/374/24 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Miejska Górka, uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

Uchwała Nr LXVI/374/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Miejska Górka, uczestniczących w działaniu

Uchwała Nr LXIV/361/24 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejska Górka na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miejska Górka

Uchwała Nr LXIV/361/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejska Górka na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miejska Górka