Przejdź do stopki

Uchwały 2021 r.

Treść

Uchwała Nr XXXI/191/21 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej

Uchwała Nr XXXI/191/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 6 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mies

Uchwała Nr XXX/186/21 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce nr XXXI/178/18 z 15 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejska Górka na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglow

Uchwała Nr XXX/186/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 15 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce nr XXXI/178/18 z 15 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miej

Uchwała Nr XXIX/182/21 w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami

Uchwała Nr XXIX/182/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z u

Uchwała Nr XXVIII/180/21 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza Miejskiej Górki zobowiązania finansowego powyżej kwoty określonej w budżecie gminy związanego z realizacją zadania pn. „Dowozy szkolne i przedszkolne w Gminie Miejska Górk

Uchwała Nr XXVIII/180/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza Miejskiej Górki zobowiązania finansowego powyżej kwoty określonej w budżecie gminy związanego z realizacją zadania p

Uchwała Nr XXVIII/179/21 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia z Miastem Leszno, dotyczącego powierzenia Miastu Leszno realizacji zadania publicznego, polegającego na zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miejska

Uchwała Nr XXVIII/179/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia z Miastem Leszno, dotyczącego powierzenia Miastu Leszno realizacji zadania publicznego, polegającego na zapewnieniu właściwej opieki bez

Uchwała Nr XXVII/174/21 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie od Parafii Rzymskokatolickiej w Miejskiej Górce części nieruchomości o nr ewidencyjny gruntu 957 położonej w Miejskiej Górce

Uchwała Nr XXVII/174/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie od Parafii Rzymskokatolickiej w Miejskiej Górce części nieruchomości o nr ewidencyjny gruntu 957 położonej w Miejskiej G&oa