Przejdź do stopki

Obwieszczenia ochrona środowiska

Treść

Obwieszczenie Nr 233/2023 w sprawie o wydania decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Obwieszczenie Nr 233/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie o wydania decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i&nb

Obwieszczenie Nr 230/2023 BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarskiego – obory z halą udojową oraz budowie zbiorników na płynne odchody zwierzęce na terenie gospodarstwa zlokalizowanego w Sobiałkowie nr 60

Obwieszczenie Nr 230/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarskiego – obory z halą udojową oraz budowie zbiorników na płynne odchody zwierzęce na terenie gospodarstwa zlokalizo

Obwieszczenie Nr 227/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 14 listopada 2023 r. o wydanym postanowieniu w sprawie wyjaśnienia treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29 listopada 2013 roku Zn. WK.6220.13.2012

Obwieszczenie Nr 227/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 14 listopada 2023 r. O WYDANYM POSTANOWIENIU w sprawie wyjaśnienia treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29 listopada 2013 roku Zn. WK.6220.13.2012 Na podstawie art. 10 &s

Obwieszczenie Nr 226/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 14 listopada 2023 r. O WYDANYM POSTANOWIENIU w sprawie wyjaśnienia treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26 września 2013 roku Zn. WK.6220.12.2012

Obwieszczenie Nr 226/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 14 listopada 2023 r. O WYDANYM POSTANOWIENIU w sprawie wyjaśnienia treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26 września 2013 roku Zn. WK.6220.12.2012 Na podstawie art. 10 &s

Obwieszczenie Nr 225/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 14 listopada 2023 r. o wydanym postanowieniu w sprawie wyjaśnienia treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23 listopada 2015 roku Zn.WK.6220.5.2013

Obwieszczenie Nr 225/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 14 listopada 2023 r. O WYDANYM POSTANOWIENIU w sprawie wyjaśnienia treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23 listopada 2015 roku Zn. WK.6220.5.2013 Na podstawie art. 10 &se

Obwieszczenie Nr 224/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 14 listopada 2023 r. o wydanym postanowieniu w sprawie wyjaśnienia treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 24 grudnia 2013 roku Zn. WK.6220.11.2012

Obwieszczenie Nr 224/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 14 listopada 2023 r. O WYDANYM POSTANOWIENIU w sprawie wyjaśnienia treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 24 grudnia 2013 roku Zn. WK.6220.11.2012 Na podstawie art. 10 &sec

Obwieszczenie Nr 223/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 14 listopada 2023 r. o wydanym postanowieniu w sprawie wyjaśnienia treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30 sierpnia 2013 roku Zn.WK.6220.10.2012

Obwieszczenie Nr 223/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 14 listopada 2023 r. O WYDANYM POSTANOWIENIU w sprawie wyjaśnienia treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30 sierpnia 2013 roku Zn. WK.6220.10.2012 Na podstawie art. 10 &se

Obwieszczenie Nr 222/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 14 listopada 2023 r. o wydanym postanowieniu w sprawie wyjaśnienia treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27 listopada 2015 roku Zn. WK.6220.3.2013

Obwieszczenie Nr 222/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 14 listopada 2023 r. O WYDANYM POSTANOWIENIU w sprawie wyjaśnienia treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27 listopada 2015 roku Zn. WK.6220.3.2013 Na podstawie art. 10 &se

Obwieszczenie Nr 213/2023 o wydaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Obwieszczenie Nr 213/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 25 września 2023 r. o wydaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i transp

OBWIESZCZENIE NR 204/2023 BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI z dnia 27 lipca 2023 r. o wydaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Obwieszczenie Nr 204/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 27 lipca 2023 r. Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 775 ze zm.) w nawiązaniu do art. 9

OBWIESZCZENIE NR 196/2023 BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI z dnia 22 maja 2023 r. O WYDANEJ DECYZJI w sprawie magazynowania złomu, odpadów szklanych i plastikowych, a także na przerabianiu czyli częściowym odzysku odpadów szklanych i plastikowych.

Obwieszczenie Nr 196/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 22 maja 2023 r. O WYDANEJ DECYZJI w sprawie magazynowania złomu, odpadów szklanych i plastikowych, a także na przerabianiu czyli częściowym odzysku odpadów szklanych i plastikowych. Na pods