Przejdź do stopki

Obwieszczenia ochrona środowiska

Treść

Obwieszczenie Nr 215/2023
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie polowań zbiorowych

Na podstawie art.42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1082), Burmistrz Miejskiej Górki podaje do publicznej wiadomości informację o terminie rozpoczęcia i zakończenia polowania zbiorowego organizowanego przez Koło Łowieckie Nr 34 „SREBRNY ROGACZ”.

Lp.

Data polowania

Miejsce polowania

1.

14.10.2023

Obwód Łowiecki Nr 431 od godz. 7.00 do 17.00

        Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Miejska Górka.  

 

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Nr 215/2023 169.45 KB
Obwieszczenie Nr 215/2023 9.77 KB