Przejdź do stopki

Obwieszczenia ochrona środowiska

Treść

Obwieszczenie Nr 212/2023
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 19 września 2023 r.

w sprawie polowań zbiorowych

Na podstawie  art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1082), Burmistrz Miejskiej Górki podaje do publicznej wiadomości informację o termiach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie  Nr 12 „LIS”  Bojanowo ZO Leszno w sezonie 2023/2024

Lp.

Data polowania

Godz. Rozpoczęcia polowania

Godz. Zakończenia  polowania

Miejsce polowania

1.

08.10.2023

09:00

16:00

479 – Sobiałkowo: kukurydze i przyległe laski
w całym obwodzie

2.

03.11.2023

09:00

12:30

479 – Sobiałkowo: Lasy w Annopolu

3.

25.11.2023

07:00

15:00

479 – Sobiałkowo: Cały obwód

4.

17.12.2023

09:00

14:00

479 – Sobiałkowo: Wybrane laski

5.

07.01.2024

09:00

15:00

479 – Sobiałkowo: Wybrane laski

6.

10.02.2024

09:00

15:00

479 – Sobiałkowo: Cały obwód

        Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Miejska Górka. 

 

Burmistrz          

/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Nr 212/2023 208.5 KB
Obwieszczenie Nr 212/2023 10.35 KB