Przejdź do stopki

Obwieszczenia ochrona środowiska

Treść

Obwieszczenie Nr 220/2023
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 20 października 2023 r.

w sprawie polowań zbiorowych

Na podstawie art.42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1082), Burmistrz Miejskiej Górki podaje do publicznej wiadomości informację o terminie rozpoczęcia i zakończenia polowania zbiorowego organizowanego przez Koło Łowieckie Nr 34 „SREBRNY ROGACZ”.

Lp.

Data polowania

Miejsce polowania

1.

4 i 18.11.2023 r.

Obwód Łowiecki Nr 431od godz. 7.00 do 17.00

2.

9 i 16.12.2023 r.

Obwód Łowiecki Nr 431od godz. 7.00 do 17.00

3.

13.01.2024 r.

Obwód Łowiecki Nr 431od godz. 7.00 do 17.00

4.

10 i 11.02.2024 r.

Obwód Łowiecki Nr 431od godz. 7.00 do 17.00

        Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Miejska Górka.  

 

Burmistrz

 

/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Nr 220/2023 9.85 KB
Obwieszczenie Nr 220/2023 200.96 KB