Przejdź do stopki

Obwieszczenia ochrona środowiska

Treść

Obwieszczenie Nr 234/2023
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie polowań zbiorowych

Na podstawie  art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1082), Burmistrz Miejskiej Górki podaje do publicznej wiadomości informację o planowanym polowaniu zbiorowym, które odbędzie się na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny w Nadleśnictwie Piaski obwody łowieckie 480, w terminie 02.01.2024 – 06.01.2024 r. od godz. 7:00 do 17:00.    Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Miejska Górka.     

 

 

z up. Burmistrza

Naczelnik Wydziału Komunalnego

 

Jacek Stróżyk

 

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Nr 234/2023 200.77 KB