Przejdź do stopki

Obwieszczenia ochrona środowiska

Treść

Obwieszczenie Nr 216/2023
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie polowań zbiorowych

Na podstawie  art.42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1082), Burmistrz Miejskiej Górki podaje do publicznej wiadomości informację o terminie rozpoczęcia i zakończenia polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie  Nr 5 „DZIK” LESZNO.

Lp.

Data polowania

Miejsce polowania

1.

21.10.2023 r.

Obwód Łowiecki Nr 430 godz. zbiórki 8.00, polowanie

z ambony

2.

04.11.2023 r.

Obwód Łowiecki Nr 430 godz. zbiórki 7.30, polowanie hubertowskie

3.

16.12.2023 r.

Obwód Łowiecki Nr 430 godz. zbiórki 8.00, polowanie

z ambony

4.

23.12.2023 r.

Obwód Łowiecki Nr 430 godz. zbiórki 7.30, polowanie wigilijne

5.

06.01.2023 r.

Obwód Łowiecki Nr 430 godz. zbiórki 7.30, polowanie noworoczne

        Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Miejska Górka.  

 

Burmistrz

 

/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Nr 216/2023 170.04 KB
Obwieszczenie Nr 216/2023 9.94 KB