Przejdź do stopki

Obwieszczenia ochrona środowiska

Treść

Obwieszczenie Nr 219/2023
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 9 października 2023 r.

w sprawie polowań zbiorowych

Na podstawie  art.42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1082), Burmistrz Miejskiej Górki podaje do publicznej wiadomości informację o termiach i zakończenia polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie  Nr 13 „DROP”.

Lp.

Data polowania

Miejsce zbiórki

Godz.

Zwierzyna przewidziana do odstrzału

1.

 

22.10.2023r

Polowanie

Polne             

Sielec

Stary

900 do 1600

 

Jelenie, Daniele,

Sarny, Dziki, Drapieżnik, Kaczki, Gęsi.

2.

29.10.2023r

Zbiorowe polowanie Sarny                      

Kwatera

Osiek

900 do 1600

 Sarny Kozy, Sarny Koźlęta, Drapieżniki,Gęsi.

3.

04.11.2023

Polowanie

Hubertowskie

Osiek

Kwatera

 800 do 1600

Jelenie, Daniele,

Sarny, Dziki, Drapieżniki

Pierwsze mioty tradycyjnie, pozostałe z ambon, zwyżek. 

4.

25.11.2022r

VIII Polowanie integracyjne

Sarnowa

 700 do 1600

Jelenie, Daniele,

Sarny, Dziki, Drapieżniki

5.

03.12.2023r

Polowanie

Grudniowe

Sielec

 900  do 1500

Jelenie, Daniele,

Sarny, Dziki, Drapieżniki

Pierwsze dwa mioty tradycyjnie pozostałe z ambon.

6.

23.12.2023r

Polowanie Wigilijne

Osiek

Kwatera

900 do 1600

Jelenie, Daniele,

Sarny, Dziki, Drapieżniki.

7.

06.01.2024r

Polowanie Noworoczne

Kończące Sezon

Sielec Stary

  900 do 1600

Jelenie, Daniele,

Sarny, Dziki, Drapieżniki.

8.

10.11.02.2024

Powiatowe polowanie na Drapieżniki

Osiek

Kwatera

900 do1600

 Drapieżniki.

Pierwszy dzień Stogi

Drugi dzień tradycyjne pędzenia

9.

24.02.2024

Lutowe

Osiek

Kwatera

900 do 1600

Drapieżniki

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Miejska Górka.

 

Burmistrz

/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Nr 219/2023 180.87 KB
Obwieszczenie Nr 219/2023 11.05 KB