Przejdź do stopki

Obwieszczenia ochrona środowiska

Treść

OBWIESZCZENIE NR 204/2023 BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI z dnia 27 lipca 2023 r. o wydaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Obwieszczenie Nr 204/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 27 lipca 2023 r. Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 775 ze zm.) w nawiązaniu do art. 9

OBWIESZCZENIE NR 196/2023 BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI z dnia 22 maja 2023 r. O WYDANEJ DECYZJI w sprawie magazynowania złomu, odpadów szklanych i plastikowych, a także na przerabianiu czyli częściowym odzysku odpadów szklanych i plastikowych.

Obwieszczenie Nr 196/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 22 maja 2023 r. O WYDANEJ DECYZJI w sprawie magazynowania złomu, odpadów szklanych i plastikowych, a także na przerabianiu czyli częściowym odzysku odpadów szklanych i plastikowych. Na pods

OBWIESZCZENIE NR 197/2023 BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI z dnia 22 maja 2023 r. O WYDANEJ DECYZJI w sprawie magazynowania złomu, odpadów szklanych i plastikowych, a także na przerabianiu czyli częściowym odzysku odpadów szklanych i plastikowych.

Obwieszczenie Nr 197/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 22 maja 2023 r. O WYDANEJ DECYZJI w sprawie magazynowania złomu, odpadów szklanych i plastikowych, a także na przerabianiu czyli częściowym odzysku odpadów szklanych i plastikowych.  

Obwieszczenie Nr 195/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 4 maja 2023 r. O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA w sprawie magazynowania złomu, odpadów szklanych i plastikowych, a także na przerabianiu czyli częściowym odzysku odpadów szklanych i plastikowych.

Obwieszczenie Nr 195/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 4 maja 2023 r. O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA w sprawie magazynowania złomu, odpadów szklanych i plastikowych, a także na przerabianiu czyli częściowym odzysku odpadów szklanych i plastikowych.

OBWIESZCZENIE NR 191/2023 BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI z dnia 10 lutego 2023 r. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w sprawie magazynowania złomu, odpadów szklanych i plastikowych, a także na przerabianiu czyli częściowym odzysku odpadów szklanych i plastikowych.

Obwieszczenie Nr 191/2023 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 10 lutego 2023 r. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w sprawie magazynowania złomu, odpadów szklanych i plastikowych, a także na przerabianiu czyli częściowym odzysku odpadów szklanych i plastikowych.