Przejdź do stopki

Obwieszczenia ochrona środowiska

Treść

Obwieszczenie Nr 221/2023
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 2 listopada 2023 r.

w sprawie polowań zbiorowych

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1082), Burmistrz Miejskiej Górki podaje do publicznej wiadomości informację o planowanym polowaniu zbiorowym, które odbędzie się na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny w Nadleśnictwie Piaski obwody łowieckie 480, w terminie 24.11.2023 – 26.11.2023 r. od godz. 7:00 do 17:00.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Miejska Górka.

 

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Nr 221/2023 169.04 KB
Obwieszczenie Nr 221/2023 9.49 KB