Przejdź do stopki

Obwieszczenia planowanie przestrzenne

Treść

Obwieszczenie Nr 136/2022 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Kobylińskiej

Obwieszczenie Nr 136/2022 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Kobylińskiej, obręby Miejska Górka i&nb