Przejdź do stopki

Obwieszczenia planowanie przestrzenne

Treść

Obwieszczenie Nr 182/22
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 23 grudnia 2022 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WK6730.74.2022

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zmianami) , zawiadamiam o wszczęciu postępowania  i wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: Budowa hali sportowej z budynkiem socjalnym wraz z infrastrukturą techniczną, na fragmencie działki ewidencyjnej nr 116/2, położonej w obrębie geodezyjnym Gostkowo, gmina Miejska Górka, powiat rawicki, województwo wielkopolskie. Z dokumentami w powyższej sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego


/-/ Jacek Stróżyk

 

Pliki do pobrania