Przejdź do stopki

Obwieszczenia planowanie przestrzenne

Treść

Obwieszczenie Nr 170/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 4 listopada 2022 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WK6730.49.2022

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zmianami) , zawiadamiam o zakończeniu postępowania  i wydaniu decyzji nr 40/2022 z 04.11.2022r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.:   Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV w ramach przebudowy linii napowietrznej SN-15 kV RAW-Miejska Górka ETAP II w rejonie miejscowości Karolinki, na działkach ewidencyjnych położonych w obrębach geodezyjnych: ·Żołędnica: nr 114, 111, 110, 109, 115, 85, gmina Rawicz, powiat rawicki, województwo wielkopolskie; ·Sarnówka: nr 297/2, gmina Rawicz, powiat rawicki, województwo wielkopolskie; ·Karolinki: nr 683, 698/2, 697/1, 382/1, 382/2, 670, 711/2, 711/1, 288/1, 289/1, 290/1, 291, 312/1, 311/1, 313/1, 310/1, 309/1, 308/1, 307/1, 306/1, 305/1, 304/1, 303/1, 302/1, 301/1, 300/1, 299/1, 298/1, 297/1, 296/1, 295/1, 294/1, 293/1, 292/1, 327/1, 213/1, 212/1, 211/3, 211/4, 211/5, 210/1, 209/5, 209/7, 208/1, 228/3, 206/1, 205/1, 205/2, 186, 176, 193, 178, 197/1, 189/3, 190, 191, 192, 194, gmina Miejska Górka, powiat rawicki, województwo wielkopolskie; ·Miejska Górka: nr 395/2, 400, 345, 319, 46, 42, 1307/3, 1431, 1430, 1429, 1428, 1427, 1426, 1425, 1424, 1423, 1422, 1432/1, 79/19, 79/21, 81, gmina Miejska Górka, powiat rawicki, województwo wielkopolskie.

 Z dokumentami w powyższej sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego

/-/ Jacek Stróżyk

 

 

 

 

Pliki do pobrania