Przejdź do stopki

Obwieszczenia planowanie przestrzenne

Treść

Obwieszczenie Nr 144/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 11 maja 2022 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WK6730.32.2022
 

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735) , zawiadamiam o wszczęciu postępowania  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: Budowa drogi gminnej na działkach o numerach ewidencyjnych: 289, 160, 163/3, 166 położonych w obrębie geodezyjnym Dłoń, gmina Miejska Górka, powiat rawicki, województwo wielkopolskie. Z dokumentami w powyższej sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego

/-/ Jacek Stróżyk

Pliki do pobrania