Przejdź do stopki

Obwieszczenia planowanie przestrzenne

Treść

Obwieszczenie Nr 143/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 9 maja 2022 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WK6730.27.2022

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735) , zawiadamiam o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: Budowa boisk, bieżni, placu zabaw oraz ścieżki edukacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o numerze ewidencyjnym 148/2, położonej w obrębie geodezyjnym Dłoń, gmina Miejska Górka, powiat rawicki, województwo wielkopolskie. Z dokumentami w powyższej sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego

/-/ Jacek Stróżyk

Pliki do pobrania