Przejdź do stopki

Obwieszczenia planowanie przestrzenne

Treść

Obwieszczenie Nr 154/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WK6730.42.2022

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zmianami) , zawiadamiam o zakończeniu postępowania  i wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: Budowa ujęcia wód podziemnych wraz z infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 131, położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gmina Miejska Górka, powiat rawicki, województwo wielkopolskie. Z dokumentami w powyższej sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania