Przejdź do stopki

Obwieszczenia planowanie przestrzenne

Treść

Obwieszczenie Nr 181/22
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 23 grudnia 2022 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WK6730.72.2022

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zmianami) , zawiadamiam o wszczęciu postępowania  i wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: Rozbiórka i budowa nowego mostu położonego nad rzeką Dąbrocznia, w ciągu drogi gminnej nr 819008P relacji Rozstępniewo-Sobiałkowo w km 0 +395 na fragmentach działek o numerach ewidencyjnych: 34, 52, 61/1, 1/6, 2, 51/5, 50/1, 49 położonych w obrębie geodezyjnym Rozstępniewo, gmina Miejska Górka, powiat rawicki, województwo wielkopolskie. Z dokumentami w powyższej sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego

/-/ Jacek Stróżyk

 

Pliki do pobrania