Przejdź do stopki

Obwieszczenia planowanie przestrzenne

Treść

Obwieszczenie Nr 168/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 6 października 2022 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WK6730.69.2022

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zmianami) , zawiadamiam o zakończeniu postępowania  i wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach (oraz na fragmentach działek) o numerach ewidencyjnych: 164, 175, 148 położonych w obrębie geodezyjnym Roszkówko; 118, 247, 112/3, 112/2, 112/1 położonych w obrębie geodezyjnym Roszkowo;  144, 114/1, 201, 114/2, 356, 285, 284/1, 284/2, 370, 365/14, 366, 360/11, 323 położonych w obrębie geodezyjnym Zakrzewo, gmina Miejska Górka, powiat rawicki, województwo wielkopolskie.

Z dokumentami w powyższej sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego

/-/ Jacek Stróżyk

 

Pliki do pobrania