Przejdź do stopki

Obwieszczenia planowanie przestrzenne

Treść

Obwieszczenie Nr 142/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WK6730.93.2021

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) , zawiadamiam o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na fragmencie działek o numerach ewidencyjnych 289, 163/3 położonych w obrębie geodezyjnym Dłoń,  gmina Miejska Górka, powiat rawicki, województwo wielkopolskie. Z dokumentami w powyższej sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego


/-/ Jacek Stróżyk

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Nr 142/2022 163.03 KB