Przejdź do stopki

Obwieszczenia planowanie przestrzenne

Treść

Obwieszczenie Nr 43/2021 Burmistrza Miejskiej Górki w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV na częściach działek o numerach ewidencyjnych - obręb Karolinki

Obwieszczenie Nr 43/2021 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WK6730.47.2021 Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze