Przejdź do stopki

Obwieszczenia planowanie przestrzenne

Treść

Obwieszczenie Nr 55/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WK6730.47.2021

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735), zawiadamiam o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV na częściach działek o numerach ewidencyjnych 211/4, 211/3, 212/1, 211/5, 210/1, 160/8, 160/7, 160/6, 160/5, 160/3, 162, 176, 154/15, 154/17 położonych w obrębie geodezyjnym Karolinki, gmina Miejska Górka, powiat rawicki, województwo wielkopolskie. Z dokumentami w powyższej sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego

/-/ Jacek Stróżyk

 

Pliki do pobrania

obwieszczenie-55.docx 9.69 KB