Przejdź do stopki

Obwieszczenia planowanie przestrzenne

Treść

Obwieszczenie Nr 54/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WK.6730.48.2021

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2020r. poz. 293), zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: Budowa linii kablowych SN 30 kV wraz ze światłowodami, na działkach o numerach ewidencyjnych położonych w obrębie geodezyjnym Rozstępniewo: 94, 102, Sobiałkowo: 96, 97, 98, 99/1/ 99/2, 372, 551/1, 551/2, 597, 612, 708, 804/6, 875, Konary: 341, 599 gmina Miejska Górka, powiat rawicki, województwo wielkopolskie. Z dokumentami w powyższej sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego

/-/ Jacek Stróżyk

 

Pliki do pobrania

obwieszczenie-54.docx 9.71 KB