Przejdź do stopki

Obwieszczenia planowanie przestrzenne

Treść

Obwieszczenie Nr 47/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 17 maja 2021 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr WK6730.32.2021

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2020r. poz. 293) , zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: Budowa dwóch linii kablowych WN 110 kV relacji GPO Miejska Górka – STR 110/220 kV Leszno wraz ze światłowodami i infrastrukturą techniczną, na działkach oraz na częściach działek o numerach ewidencyjnych położonych w obrębie geodezyjnym Rozstępniewo: 94, 102, 235, 34, 61/1, 52, 63, 231, Roszkówko: 174, Roszkowo: 246, 247, 118, gmina Miejska Górka, powiat rawicki, województwo wielkopolskie. Z dokumentami w powyższej sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

  

Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego

/-/ Jacek Stróżyk

 

Pliki do pobrania