Przejdź do stopki

Obwieszczenia planowanie przestrzenne

Treść

Obwieszczenie Nr 37/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 11 maja 2021 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WK.6730.2.2021

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 293) , zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.:Budowa stacji elektroenergetycznej SN/110 kV GPO Miejska Górka, na fragmencie działki o numerze ewidencyjnym 94, położonej w obrębie geodezyjnym Rozstępniewo, gmina Miejska Górka, powiat rawicki, województwo wielkopolskie.Z dokumentami w powyższej sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Z up. Burmistrza

Naczelnik Wydziału Komunalnego
/-/ Jacek Stróżyk