Przejdź do stopki

Obwieszczenia planowanie przestrzenne

Treść

Obwieszczenie Nr 53/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WK.6730.58.2021

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2020r. poz. 293) , zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.:  Budowa drogi gminnej na działkach o numerach ewidencyjnych: 997/3, 1010/8 położonych w obrębie geodezyjnym Miejska Górka przy ulicy Spacerowej, gmina Miejska Górka, powiat rawicki, województwo wielkopolskie. Z dokumentami w powyższej sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego

/-/ Jacek Stróżyk

 

 

Pliki do pobrania

obwieszczenie-53.docx 9.61 KB