Przejdź do stopki

Obwieszczenia planowanie przestrzenne

Treść

Obwieszczenie Nr 56/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WK.6730.40.2021

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735) , zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami na działkach o numerach ewidencyjnych: 194, 286/1, 285, 284/1, 370, 362/2, 365/14, 366, 360/11, 360/2 położonych w obrębie geodezyjnym Zakrzewo, gmina Miejska Górka, powiat rawicki, województwo wielkopolskie. Z dokumentami w powyższej sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego

/-/ Jacek Stróżyk

 

 

Pliki do pobrania

obwieszczenie-56.docx 9.69 KB