Przejdź do stopki

Obwieszczenia ochrona środowiska 2021 r.

Treść

Obwieszczenie Nr 87/2021 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 14 grudnia 2021 r. dot. udziału społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni gazowej z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i przyłączami

Obwieszczenie Nr 87/2021 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 14 grudnia 2021 r. Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

Obwieszczenie Nr 86/2021 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 14 grudnia 2021 r. dot. sporządzonego raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni gazowej z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i przyłączami

Obwieszczenie Nr 86/2021 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 14 grudnia 2021 r. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74&

Obwieszczenie Nr 82/2021 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 17 listopada 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w Rozstępniewie na działkach nr 96 i 100, obręb Rozstępniewo

Obwieszczenie Nr 82/2021 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 17 listopada 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w Rozstępniewie na działkach nr 96 i 100, obręb Rozstępniewo, gm. Miejska Górka Na podsta

Obwieszczenie Nr 81/2021 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 17 listopada 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w Rozstępniewie na działkach nr 96 i 100, obręb Rozstępniewo

Obwieszczenie Nr 81/2021 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 17 listopada 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w Rozstępniewie na działkach nr 96 i 100, obręb Rozstępniewo, gm. Miejska Górka Zgodnie z

Obwieszczenie Nr 73/2021 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 22 października 2021 r. o zakończeniu postępowania w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w Rozstępniewie na działkach nr 96 i 100, obręb Rozstępniewo, gm. Miejska Górka

Obwieszczenie Nr 73/2021 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 22 października 2021 r. O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w Rozstępniewie na działkach nr 96 i 100, obręb Rozstępniewo, gm. Miejska Gór

Obwieszczenie Nr 64/2021 Burmistrza Miejskiej Górki o wszczęciu postępowania w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w Rozstępniewie na działkach nr 96 i 100, obręb Rozstępniewo, gm. Miejska Górka

Obwieszczenie Nr 64/2021 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 25 sierpnia 2021 r. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w Rozstępniewie na działkach nr 96 i 100, obręb Rozstępniewo, gm. Miejska Górka N

Obwieszczenie Nr 33/2021 Burmistrza Miejskiej Górki o wydanej decyzji w sprawie budowy budynku inwentarskiego - obory o obsadzie 92,4 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki ewid. nr 159, obręb Dąbrowa

Obwieszczenie Nr 33/2021 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 26 kwietnia 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie budowy budynku inwentarskiego - obory o obsadzie 92,4 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki ewid. nr 159, obręb Dąbrowa, gmina Miejska G&oacut

Obwieszczenie Nr 32/2021 Burmistrza Miejskiej Górki o wydanej decyzji w sprawie budowy budynku inwentarskiego - obory o obsadzie 92,4 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki ewid. nr 159, obręb Dąbrowa

Obwieszczenie Nr 32/2021 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 26 kwietnia 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie budowy budynku inwentarskiego - obory o obsadzie 92,4 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki ewid. nr 159, obręb Dąbrowa, gmina Miejska G&oacut