Przejdź do stopki

Obwieszczenia ochrona środowiska 2021 r.

Treść

Obwieszczenie Nr 84/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie polowań zbiorowych

Na podstawie  art.42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz.U.z 2020 r. poz. 67 ze zm.), Burmistrz Miejskiej Górki podaje do publicznej wiadomości informację o planowanym polowaniu zbiorowym z udziałem cudzoziemców, które odbędzie się na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny w Nadleśnictwie Piaski (obwody łowieckie 480,482,483) w terminie 10.12.2021 – 13.12.2021 r. od godz. 7:00 do 16:00.  Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Miejska Górka.
 

                                                                                                                         Burmistrz

/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania