Przejdź do stopki

Zbiór aktów prawa miejscowego

Treść

Uchwała Nr XXX/186/21 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce nr XXXI/178/18 z 15 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejska Górka na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglow

Numer uchwały XXX/186/21 Data podjęcia: 15 września 2021 r. Tytuł aktu:  w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce nr XXXI/178/18 z 15 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejsk

Uchwała Nr XXIX/182/21 w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami

Numer uchwały XXIX/182/21 Data podjęcia: 29 lipca 2021 r. Tytuł aktu:  w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z ucznia

Uchwała Nr XXIII/140/20 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejska Górka na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miejska Górka

Numer uchwały XXIII/140/20 Data podjęcia 16.12.2020 r. Tytuł aktu: w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejska Górka na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miejska Górka  - ł